Motionskoll

Träningsdagbok och viktdagbok på nätet

 • Ej inloggad:
Glömt lösenord?

FAQ (Frequently Asked Questions)


Användarmanual
Användarmanual viktdagbok


Varför ska jag spara min träningshistorik i Motionskoll och inte i en egen fil?
På Motionskoll finns ett färdigt formulär som är enkelt att fylla i. Din träningsdagbok sparas på webben vilket gör det enkelt att komma åt den vart du än befinner dig där det finns internetuppkoppling. Det finns också färdiga diagram och statistik som ger dig en bra överblick över hur träningen utvecklas. Är inte detta tillräckligt, finns även möjligheter att exportera träningshistoriken till Excel. I Excel, eller andra liknade program, finns många olika möjligheter att skapa mer avancerad och personlig statistik som är unik för just dig. Skulle du tröttna på att använda Motionskoll så är det väldigt enkelt att exportera all din träningshistorik till Excel och på så sätt ha med dig historiken om du vill fortsätta att spara din träning på annat sätt.


Varför ska jag använda Motionskoll också, räcker det inte med att bara använda Garmin Connect?
Anledningen till att vi har gjort en importfunktion från Garmin till Motionskoll är att Motionskoll har många fler möjligheter att analysera och följa upp din träning. Garmins starka sida är kartor och analys av terrängen. Men det saknas många funktioner för att kunna föra en bra träningsdagbok.


Hur gör jag för att importera data från min Garmin GPS klocka?
Börja med att kryssa i automatisk import från Garmin enhet för att automatiska import ska ske. Du hittar inställning på "Mina profil". Se bild 1 Då kommer en kontrollruta att dyka upp som kontrollerar att Motionskoll kan kommunicera med Garmin Communicator. Visar denna kontroll gröna bockar så är det bara att spara inställningarna och logga ut och in igen och då kommer den automatiska importen att starta.
För att det ska fungera måste du godkänna att Motionskoll importera data från Garmin Connect. Se bild 2 och bild 3


Var hittar jag målkalendern?
Den finns under menyn ”Övrigt”.


Varför ska man ange sin längd i viktdagboksnoteringarna?
Det finns två anledningar till att detta finns med på sidan. Dels kan du registrera din längd för att beränka ditt BMI: Body Mass Index. Dels finns funktionen för sig som fortfarande växter på längden och tycker att det är intressant att följa din längdutveckling. Du behöver inte ändra din längd om den inte förändras.


Kan man lägga till träningspass tillbaka i tiden i sin träningsdagbok?
Det går utmärkt att lägga in träningspass tillbaka i tiden. Har man idag en träningsdagbok som sträcker sig bakåt i tiden och vill föra över den till Motionskoll så går det utmärkt.


Varför kommer den här texten upp när jag ska öppna min träningshistorik i Excel? ”Filen som du försöker att öppna showDiaryAllExcel.xls har ett annat format än vad filtillägget anger. Kontrollera att filen inte är skadad och att den är från en betrodd källa innan du öppnar den. Vill du öppna filen nu?”
Detta beror på att Microsoft vill ha Excel-filen i ett annat format än vad den är när den kommer från Motionskoll. Men det är inget fel på filen och den går alldeles utmärkt att öppna och arbeta med i Excel. Detta är ett vanligt fel som ofta uppstår när man ska exportera från en Grid till Excel. För att läsa mer om detta fel så är det bara att googla på ”exportera Grid till Excel”.


Jag är inloggad, men när jag har varit inaktiv ett tag så ser jag inte mina diagram. Det händer också att jag blir utloggad från sidan när jag varit inaktiv en stund, vad beror detta på?
Detta beror på att när du loggar in så sätts en sk. ”session” igång på servern som håller koll på vem som är vem, d v s servern håller isär anslutna användare. Denna ”session” håller bl. a . koll på när en användare loggar in och hur länge en användare varit inaktiv. Du kan vara inloggad och inaktiv i 30 minuter utan att sessionen bryts. Efter 30 minuter med inaktivitet måste du logga in på sidan igen.


Varför ska man ange sin e-postadress vid registrering?
E- postadressen används om du som användare har glömt ditt lösenord eller användarnamn . Informationen om detta skickas då till den e- postadress som du som användare har registrerat.


Varför ska man exportera sin träningsdagbok till XML?
För att du som användare ska kunna använda din träningsdata i andra program som stödjer formatet XML.


Hur delar jag diagram med mina vänner?
För att kunna dela diagram med andra så måste du under din profil och rubriken ”dela diagram” klicka i vilken diagramstyp du vill kunna dela ut. Gå sedan till det diagrammet du vill dela ut och klicka på ”share” välj vilket forum du vill dela ut diagrammet på.


Vad är en målkalender?
Här kan du som användare sätta upp egna träningsmål, kort- eller långsiktiga. Det kan t ex vara att du vill springa 10 km på 35 minuter. I målkalendern kan du också ange under vilken tidsperiod som du ska uppnå ditt uppsatta mål. Genom denna funktion kan du öka din motivation och öka dina träningsresultat.


Varför kan man exportera sin träningshistorik till Excel?
I Excel har du som användare möjlighet att själv skapa diagram av olika slag och ta fram statistik som inte finns presenterad på Motionskoll. Detta innebär att du som användare kan skapa en mer personlig statisk som passar bra för just dig.


Hur lägger jag till sporter i min profil?
I rullistan finns förslag på sporter som du kan lägga till i din profil. Saknar du någon specifik sport, skriver du in den i det tomma textfältet och trycker sedan på lägg till. Önskar du välja någon av de sporter som redan finns i rullistan, klickar du på önskad sport. Den kommer då att läggas till i listan till höger. Denna lista representera de sporter som ingår i just din profil.


Går det bra att komma med önskemål om ny funktionalitet?
Ja det går jättebra att komma med önskemål om ny funktionalitet. Finns det ett användningsområde för flera medlemmar finns det möjlighet att den realiseras.


Kan jag lägga till träningspass bakåt i tiden?
Ja det kan du göra genom att du ändrar på det datumet som dagboksformuläret föreslår. Den anger dagens datum som standard. Har du antecknat dina träningspass på annat ställe, t ex i en bok, går det utmärkt att lägga till detta i efterhand.


Vart kan jag se alla mina träningsanteckningar?
Klicka på menylänken Träningsdagbok till väster, klicka sedan på länken visa alla träningspass. Här visas alla träningspass som finns registrerat i träningsdagboken. Se bild 1 Här går det även att söka efter träningspass samt redigera befintliga pass.


Vad är "Min summering"?
Min summering är din egen totala träningstid, distans eller antal träningspass under en viss tidsperiod som du väljer själv.


Hur ser jag om det sker någon import från min träningsklocka?
När du loggar in så kommer importrutan att dyka upp. Den kontrollerar att Garmin Communicator är installerad på den dator du loggar in med. Om detta är okej så kommer den att försöka att importera data till Motionskoll. När detta är klart visas en status som säger hur det gick, t ex hur många pass som blivit importerade. Sedan är det bara att stänga rutan. Den importerade datan hittas under träningshistoriken som vanligt.


Hur lägger jag till en ny träningsanteckning i min träningsdagbok?
När du loggat in på Motionskoll, Träningsdagbok finns det lite längre ner på sidan en länk som heter ”Lägg till träningspass”. När du klickar där öppnas ett formulär med turkos bakgrund och här kan du fylla i dina träningsuppgifter som datum, aktivitet, muskelgrupper, puls, tid etc. Tryck sedan på spara. Dina anteckningar sparas då så att du kan följa din träningsutveckling.


När jag ska spara en aktivitet finns det inga sporter i min rullista med aktiviteter, vad är fel?
När du ska spara en träningsanteckning i din träningsdagbok och det inte finns några aktiviteter/sporter i rullistan får du stänga det formuläret så länge för att gå in på ”Min profil”. Här kan du lägga till de aktiviteter/sporter du önskar genom att välja bland de redan angivna sporterna i listan. Tryck sedan på spara. Finns inte din aktivitet med skriver du dit den i det tomma fältet. Tryck sedan på spara. Aktiviteterna/sporterna som du valt kommer upp i en lista till höger. Nu kan du gå tillbaka till ”Lägg till en anteckning” och skriva in din träning.


När jag ska spara en aktivitet finns det inga sporter i min rullista med aktiviteter, vad är fel?
När du ska spara en träningsanteckning i din träningsdagbok och det inte finns några aktiviteter/sporter i rullistan får du stänga det formuläret så länge för att gå in på ”Min profil”. Här kan du lägga till de aktiviteter/sporter du önskar genom att välja bland de redan angivna sporterna i listan. Tryck sedan på spara. Finns inte din aktivitet med skriver du dit den i det tomma fältet. Tryck sedan på spara. Aktiviteterna/sporterna som du valt kommer upp i en lista till höger. Nu kan du gå tillbaka till ”Lägg till ett träningspass” och skriva in din träning.


Hur lägger jag till en viktdagboksnotering?
När du är inloggad på Motionskoll finns det till vänster en flik som heter ”Viktdagbok”. Här kan du fylla i din vikt och dina kroppsmått samt följa dem under en kortare eller längre period. Klicka på länken ”Lägg till viktdagboksnotering”. En ny ruta öppnar dig nu och här kan du fylla i dina uppgifter.


När jag försöker logga in på Motionskoll från min mobil så ser sidan väldigt konstigt ut, vad är fel?
När sidan visas i en webbläsare för mobiltelefoner kan det vara så att den mobila webbläsaren inte klarar att visa sidan rätt. Men använd då den mobila versionen av Motionskoll för att lägga till träningspass eller en viktdagboksanteckning. Motionskolls mobil (Beta)


Varför ser sidan konstig ut?
Om det upplevs att sidan visas på ett konstigt sätt, kan detta bero på att sidan bara för tillfället stödjer Microsoft Internet Explorer 7 eller en senare version. Det kan även hända att sidan ser konstig ut i Explorer 8. Om den gör det så tryck på kompatibilitetsknappen (ser ut som ett a4 som gått sönder på mitten) till höger om adressfältet i Explorer. Just för tillfället fungerar sidan bäst i Internet Explorer men en lösning för att sidan ska fungera bra även i webbläsare som Firefox och Safari är på gång.


När jag ska göra en import från Garmin så säger den att tjänsten inte stöds, vad beror det på?
Om du använder Internet Explorer 9 prova då att köra den i kompabilitetsläge. För närvarande fungerar bara Internet Explorer men vi jobbar på att hitta en lösning för att det ska fungera i andra webbläsare.


Vad innebär symbolen ?
Symbolen (world globe) visar att det finns lite extra information att få, klicka på symbolen för att se informationen.


Hur raderar jag sporter ur min profil?
Under rubriken ”Min profil” har du valt de sporter/ aktiviteter du vill ha med i din profil. Önskar du att radera någon av dem går du in här och i rutan till höger finns en lista över dina sporter. För att radera någon av dem klickar du på papperskorgen som finns efter varje sport/aktivitet.


Hur redigerar/raderar jag befintliga träningsanteckningar?
Under rubriken ”Redigera/visa befintliga träningspass” kan du redigera/radera i dina anteckningar. För att se alla symboler måste du klicka upp fönstret i ”fullbild”. Anteckningarna är ordnade i datumordning med den senast tillagda överst. Klicka på den anteckning som du vill redigera eller radera. Vill du radera din anteckning klickar du på papperskorgen. Vill du däremot ändra något i den klickar du på den andra symbolen (ett anteckningsblock med en penna). Nu kan du ändra informationen i alla fält. Vill du spara ändringarna du gjort klickar du på den gröna symbolen så kommer din profil att uppdateras med dina ändringar. Vill du däremot avbryta av någon anledning klickar du på den röda symbolen. Du kommer då tillbaka till listan med alla dina anteckningar. Klicka på krysset i det högra hörnet för att stänga fönstret.


Hur raderar/ändrar jag en viktdagboksnotering?
Vill du radera/ändra en viktnotering klickar du på länken ”Redigera/visa vikthistorik” på sidan Viktdagbok. En lista över alla dina viktanteckningar visas då i ett nytt fönster. Önskar du att radera en notering klickar du på papperskorgen, vill du ändra en befintlig notering, klickar du på anteckningsblocket vilket gör det nöjligt att ändra i vilket fält du vill.


Vad betyder symbolen ?
Denna symbol betyderr att det finns en kalenderkontroll som man kan klicka på och välja datum. Denna kontroll finns bl. a när man ska lägga till en träningsdagboksanteckning eller en viktdagboksanteckning.


Vad har viktdiagrammen för funktion?
Diagrammens funktion är att på ett grafiskt och överskådligt sätt visa utvecklingen, både över enskilda kroppsmått men även över den sammantagna viktutvecklingen.


Varför kan man exportera sin vikthistorik till Excel?
I Excel har du som användare möjlighet att själv skapa diagram av olika slag och ta fram statistik som inte finns presenterad på Motionskoll. Detta innebär att du som användare kan skapa en mer personlig statisk som passar bra för just dig.


Vad visar kalender till vänster i menyn när jag är inne på min träningsdagbok?
Kalender visar registrerade träningspass i din träningsdagbok, dagar som är markerade med grön färg är dagar där det finns registrerade träningspass på. Klicka man på en dag som är markerad med grön färg så kommer det upp information om aktuellt träningspass. Klickar på man på en dag utan träningspass så kommer rutan för att spara ett nytt pass upp. Än så länge kan man i kalendern bara se ett pass per dag. Har man registrerat flera pass på samma dag får man kolla på dessa pass i listan ”Visa alla träningspass”.


Varför säger statistiken att minst antal träningspass i veckan och månaden är ett eller mer fast det finns veckor/månader där det inte finns några träningspass?
Statisktiken räknar bara med de veckor och månader där det finns registrerade träningspass.


När jag söker bland mina träningspass så får jag ingen träff, vad beror det på?
Det kan bero på att du använder tecken som inte är tillåtna som t ex. (’,-,--, delete,drop, update, select,;,) . Försök om igen och skriv på annat sätt.


Varför kan jag inte exportera min träningsdagbok eller viktdagbok till pdf?
Det kan bero på att du inte har Acrobat Reader installerat på din dator. Du kan ladda ner Acrobat Reader gratis på följande länk. Hämta Acrobat Reader


Vad har viktdiagrammen för funktion?
Diagrammens funktion är att på ett grafiskt och överskådligt sätt visa utvecklingen, både över enskilda kroppsmått men även över den sammantagna viktutvecklingen.


När jag skapar en träningsrunda ser jag inte den totala distansen för rundan direkt på kartan, vart ser jag den?
Distansen visas till vänster under kartan.


Vad innebär symbolen ?
Genom att klicka på den får du detaljerad information om ett visst område, t ex puls eller dylikt.


Varför kan man exportera träningsdagboken till en kalenderfil?
Genom denna funktion så kan du få in alla dina träningsaktiviteter i din vanliga kalender såsom Outlook, Google etc. Detta kan hjälpa dig att få en helhetsbild över din vecko- och månadsplanering.


Varför kan man exportera sin vikthistorik till Excel?
I Excel har du som användare möjlighet att själv skapa diagram av olika slag och ta fram statistik som inte finns presenterad på Motionskoll. Detta innebär att du som användare kan skapa en mer personlig statisk som passar bra för just dig.


Jag har tränat mindre än ett år men i statistikrutan som visas i min träningsdagbok, står det att ”Träningspassen sträcker sig över 1 år ” är det rätt?
Informationen som summerar antal år som träningspassen sträcker sig över, räknar varje påbörjat år som ett helt år. Har man då tränat mindre än ett år så visas informationen att träningen sträcker sig över ett år.


Kostar det något att vara medlem på Motionskoll?
Nej, Motionskolls träningsdagbok och viktdagbok är gratis. Det finns inte heller olika nivåer av medlemskap utan alla har tillgång till full funktionalitet.


Vad betyder symbolen i min träningshistorik i Min träningsdagbok?
När alla dina träningspass visas (genom att klicka på länken Visa alla träningspass) finns symbolen i framför alla dina träningspass. Klickar du på den får du information om din medelpuls på passet samt inom vilken pulszon träningen hamnar. Den visar även information om liknande träningspass som du har utfört.


Hur ser jag mina sparade träningsrundor?
Under kartan finns dina sparade träningsrundor presenterade i en tabell. Välj en önskad träningsrunda och klicka på den, hela dina träningsrunda kommer då att visas på kartan.


Fördelar

 • Gratis träningsdagbok
 • Gratis viktdagbok
 • Många färdiga diagram
 • Exportera dagboken till Excel
 • Möjlighet finns att lägga till träningsanteckningar bakåt i tiden
 • Du kan lägga till hur många sporter du vill till din profil.
 • Möjlighet att lägga till viktdagboksanteckningar bakåt i tiden.
 • Sidan finns anpassad för mobila enheter (Beta)
 • Målkalender –sätt upp egna mål för din träning
 • Skapa träningsrundor m.h.a Google maps
 • Möjlighet att dela och ta del av andras tränings- eller viktdiagram
 • Automatisk import från Garmin enheter
 • Olika summeringsfunktioner som t.ex total träningstid

Nyheter

 • En ny version av Motionskoll för surfplattor och smartphones (Beta). Klicka här
 • Automatisk import från Garmin enheter
 • Nya distansdiagram
 • Dela och ta del av andras tränings- och viktdiagram
 • Exportera till kalenderfil
 • Ett nytt diagram finns där du kan göra egna urval utifrån aktivitet, distans och period.
 • Ny exportfunktion till pdf
 • Ny sökfunktion för träningsdagboken
 • Ny funktion för att skapa träningsrundor
 • Ny funktion för att sätta upp träningsmål
 • En ny summeringsfunktion där det finns möjlighet att själv ställa in vad man vill summera.
 • En ny funktion för att kunna lägga till flera träningspass per dag via träningskalendern finns nu också.
 • Ny funktion för att visa flera träningspass per dag i träningskalendern finns nu.